Guzheng Teachers in the US Old West

 

T

eacher

Organization
Location
Contact Info
Minghui Yin
  Seattle, WA
253-858-8324
253-212-5407
Mindy Li
www.lingyuguzheng.com
Seattle, WA
425-590-7193
mindyli@yahoo.com
Shirley Wang
www.seattleguzheng.com
Seattle, WA
425-786-6263
Yu Yu
sites.google.com/view/yuyustudio
Seattle, WA
860-771-3658
Ke Li
  Sammamish, WA
425- 260-4766
Kunlu Wen
  Portland, OR
480-800-7729
kunlu.wen@gmail.com
Min Zhange
http://www.zhangminmusic.com/  Portland,
Eugene, OR
458-205-9959
minjohansen1218@gmail.com
WeiShan Liu
San Francisco Guzheng Music Society
www.guzheng.org
San Francisco, CA
415-668-8111
  Chinese Music Learning Center
www.exploringmusicusa.com
San Francisco,
San Jose,
Fremont,
San Mateo, CA
408-871-1118
415-831-2500
Hua Yang
  San Francisco, CA
415-746-0347
moondreamly@gmail.com
Huiqing Chen
www.melodystrings.com
Fremont, CA
San Jose, CA
408-679-1675
Sindy Zhang
  Concord, CA
925-246-3636
Meelie Tang
Meelietang's Guzheng Studio  
www.youtube.com/meelietang/videos  
Antioch, CA
meelietang@yahoo.com
Winnie Wong
China's Spirit Music Ensemble
San Francisco, CA
Oakland, CA
chinasspiritme@gmail.com
Gangqin Zhao
www.melodyofchina.com
San Francisco, CA
 
Victoria Ho
  Antioch, CA
408-858-7966
mus1c168@gmail.comm
Huan Li
www.21island.com
Dublin,
Pleasanton,
San Ramon,
Fremont, CA
209-221-3816
604381259@qq.com
Mengtian
Zhang
  Sunnyvale, CA
650-445-1111
81715462@qq.com
Hui You
  Milpitas, CA
510-673-3098
Angela Zhu
Ale‘s Music Studio
www.alesmusicstudio.com
Fremont,
Milpitas, CA
408-528-4621
510-380-8700
azhujia@hotmail.com
Chiffon Fu
Chiffon Fu Gu-Zheng Ensemble
Cupertino, CA
408-505-7428
chiffonfu@yahoo.com
Yao Ford
  Palo Alto, CA
650-646-8422
guzheng@island2.com
Guo Yun
  Mountain View, CA
650-793-0496
Mary D Mei
San Jose Evergreen Music Center
www.4tuna.org
San Jose, CA
(408) 229-0798
musical.sanjose@gmail.com
Tongni Yin
  Saratoga, CA
408-828-8453
Pu(Melody) Liu
http://bayareaguzheng.weebly.com/
Mountain View, CA
650-687-7016
bayareaguzheng@gmail.com
Cynthia Hsiang
www.chinesemusic.us
Monterey Park,
Pasadena,
Los Angeles, CA
323-887-0328
cynthiahsiang@msn.com
Cookie Zhao
www.laguzheng.com
Hacienda Heights,
Ontario, CA
626-330-4890
909-979-7327
Wing Lai
  Rancho Palos Verdes, CA
wingguzheng@gmail.com
Wang Lian
  Hacienda HTS, CA
626-575-5999
Audrey Zeng
  Walnut, CA
909-595-5551
audrey1219@gmail.com
Nicole Chang
  Diamond Bar, CA
626-277-8855
Zhao Hui
  Brea, CA
626-383-2776
Ashley Shi
  Santa Monica, CA
323-384-2102
Ming (Phoebe)
Wu
www.mingguzheng.weebly.com
Long Beach, CA
562-5523264
phoebewuming@gmail.com
Irene Gao
  Irvine, CA
954-336-0499
Yuning Pu
  Irvine, CA
714-280-2076
yuningpu76@hotmail.com
Betty Zhang
  Irvine, CA
Arcadia, CA
626-782-1875
949-228-6029
Sean Wang
  Claremont, CA
909-667-6761
Qing (Cathy) Li
http://naplesmusic.wordpress.com
San Diego, CA
760-805-8880
qmusic88@gmail.com
Siyan Zhou
  San Diego, CA
702-860-6969
Kunlu Wen
  Phoenix, AZ
480-800-7729
kunlu.wen@gmail.com
He Lu Di
  Phoenix, AZ
602-795-7222
Jing Xia
  Tucson, AZ
520-2031689
freedomlove.jane@gmail.com
Yun Peng
Nevada Arts Academy
Las Vegas, NV
702-755-4078
702-248-1288
pyun8621@gmail.com
Xiaomei Zhu
  Iowa, IA
319-693-3819
xmzvivian@gmail.com